s
Nieuws

Nieuws

Serge Holander nieuwe projectleider Logistiek Cluster Flevoland

Serge Holander nieuwe projectleider Logistiek Cluster Flevoland

Onlangs is Serge Hollander gestart als projectleider bij Logistiek Cluster Flevoland. Serge Hollander is geen onbekende in Flevoland, zo was hij van 2010-2018 Business development manager bij Omala / Lelystad Airport Businesspark, projectleider huisvesting Inditex en verantwoordelijk voor de eerste logistieke samenwerking tussen Zeewolde, Almere en Lelystad.

Serge Hollander gaat zich de komende maanden vooral bezighouden met het versterken en professionaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid op logistiek gebied in de provincie Flevoland.

Logistiek Cluster Flevoland

Logistiek Cluster Flevoland brengt Ondernemers, Onderwijs en Overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Hierbij wordt invulling gegeven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en regionale Promotie / Logistieke Hotspot.

Daarbij zorgt Logistiek Cluster Flevoland voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Flevoland waarbij productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de regionale economie en het sociale welzijn groeit.

Het Logistiek Cluster Flevoland is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, ROC van Flevoland, Horizon en Win4All – Economic Board Flevoland en wordt onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.

Meer informatie op www.lcflevoland.nl

Geschreven door Win4All op

Agenda