Win4All: De stand van zaken

Win4All: De stand van zaken

In de afgelopen maanden heeft Win4All haar samenwerking en netwerk verder versterkt. Na de uitbreiding van de Board met Henk Hagoort (voorzitter College van Bestuur Windesheim) en Egge Jan de Jonge (wethouder gemeente Zeewolde) én de komst van Femke Rientsma als voorzitter van de Board zijn er concrete stappen gezet bij de verschillende initiatieven.

Bijvoorbeeld het initiatief voor het opzetten van de Carreerrousel, een gezamenlijk traineeship van verschillende Flevolandse bedrijven. Later in deze nieuwsbrief word je hier verder over geïnformeerd.

Buiten dit concrete initiatief heeft Win4All een tweetal tafels georganiseerd over het onderwerp ‘behoud talent voor de regio’. Om de zichtbaarheid van werkgevers in de regio en het imago van Flevoland in zijn algemeenheid te verbeteren onderzoekt Win4All samen met het Brandteam Gebiedspromotie Flevoland verschillende mogelijkheden. Inzetten op (verdere) digitalisering van het MKB en het bevorderen van circulariteit hebben blijvend de aandacht. Wij verkennen op welke vlakken wij hierbij een versterkende, verbindende of initiërende rol kunnen spelen.

Flevoland is een echte Agro&Food provincie. Win4All wil initiatieven op dit gebied versterken en verbinden. Zo voert Win4All partner Rabobank Flevoland een Food Forward Track uit rondom duurzaam bodembeheer. De Rabo Food Forward Track is een regionaal programma waarin ondernemers, consumenten en belanghebbenden uit de gehele voedselketen onder begeleiding van Food Hub, een organisatie die aanjager is van de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem, werken aan het oplossen van regionale voedselvraagstukken. Win4All ondersteunt dit door inzet van haar Flevolandse netwerk. Wil je meer weten? Kijk op: www.rabobank.com/foodforward