Win4All Human Capital tafels

Win4All Human Capital tafels

Goed geschoold en voldoende personeel. Een voorwaarde voor bedrijven om te kunnen groeien maar steeds vaker een knelpunt. In de afgelopen maanden heeft Win4All daarom een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over het onderwerp 'Behoud talent voor de regio'. Belangrijkste conclusie: 'Werkgevers in de regio moeten zichtbaarder zijn'.

Op 8 oktober vond de eerste Win4All engagementtafel Human Capital plaats. Op uitnodiging van Marcel Burger van Burger Support en Marco Smit van Horizon Flevoland, beiden Win4All partners, gingen HR-professionals met elkaar in gesprek over dit thema. Onderwerpen als “een leven lang leren”, “hoe houden we mensen langer en vitaal aan het werk?” en vooral “hoe maken we werkgevers in de regio zichtbaarder?” werden met elkaar besproken. Om niet alleen over toekomstig talent te spreken maar ook met deze doelgroep het gesprek aan te gaan, waren er twee studenten van Windesheim Flevoland aanwezig. Zij zijn momenteel bezig met een onderzoek in opdracht van Burger Support en Rabobank Flevoland naar kansen voor het opzetten van een gezamenlijk traineeprogramma, de Carreerrousel, voor bedrijven binnen Flevoland. Hierover later in deze nieuwsbrief meer. Tevens werd de wens uitgesproken om later nogmaals in gesprek te gaan over dit thema. Klik hier voor het volledige persbericht over deze avond.

Hoe maken we werkgevers in de regio zichtbaarder?’. Deze vraag stond centraal tijdens de tweede bijeenkomst van de Human Capital agenda op 26 november.

Gezien het thema was ook André de Vries, brandmanager van Gebiedspromotie Flevoland, aanwezig. Samen met de kennis en expertise van de verschillende HR-professionals en de expertise van de Brandmanager op het gebied van imago, zat er een mooie mix aan tafel om verbetering van de zichtbaarheid van werkgevers in de regio te bespreken. Tijdens de twee deelsessies genaamd ‘talent binden en boeien’, deelden de HR- specialisten hun uitdagingen maar ook oplossingen en kennis met elkaar. De bijeenkomsten werden als zeer nuttig beschouwd door de HR-professionals. In 2020 zal hier verder gevolg aan gegeven worden.