Win4All waar werken we aan?

Win4All waar werken we aan?

Win4All is een gezamenlijk en gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs en overheden in Flevoland. Samen identificeren we kansen voor economische groei en bouwen we aan de optimale omstandigheden om deze te verzilveren. Waar nodig nemen we knelpunten weg. Samen hebben we in de afgelopen periode mooie resultaten geboekt en verkennen we nieuwe uitdagingen. Kortom, Win4All gaat een nieuwe fase in.

Om de groei in de regio te versterken hebben de partners vier programmalijnen vastgesteld: vergroten toegang tot kapitaal; voldoende geschoold arbeidspotentieel; sterke market getting en imago; versterking netwerk- en ondernemingsstructuur.

Binnen de programmalijnen zijn mooie resultaten geboekt:

  • Flevoland heeft een eigen FINANCIERINGSTAFEL waar de deelnemers samen de vraag van ondernemers naar groeifinanciering matchen. Met elkaar vertegenwoordigen zij een breed palet aan kapitaal, kennis en contacten.
  • In DGTL DISTRICT maken Flevolandse IT-bedrijven samen met het onderwijs werk van aantrekkelijke loopbanen en opleidingen in de IT-sector. Samen maken ze hun brede scala aan IT- en daaraan gerelateerde functies zichtbaar.
  • Met partners is ingezet op GEZAMENLIJKE BRANDING VAN FLEVOLAND. Dat gebeurt met aansprekende kernwaarden en een gezamenlijke inzet om Flevoland in binnen- en buitenland op de kaart te zetten.

Daarnaast zijn we bezig met het verkennen van nieuwe uitdagingen. In de komende periode hoor je hierover meer. Vooruitlopend hierop, lichten wij er alvast twee voor je uit.

  • Met als doel jong toptalent te behouden voor de regio, zijn we samen met enkele grote en aansprekende bedrijven in Flevoland aan het verkennen of we een GEZAMENLIJK TRAINEEPROGRAMMA kunnen opzetten.
  • In Flevoland zijn veel verschillende initiatieven rondom VERANTWOORD OMGAAN MET VOEDING. Win4All ondersteunt bij het verbinden van deze initiatieven. Zodanig dat binnen én buiten de regio het besef groeit dat Flevoland dé plek is waar verantwoord wordt omgegaan met voedsel: van primaire productie tot verkoop.